Groene stroom Bekijk alle vormen van duurzame schone energie


Postcode
Huisnummer
Bekijk alle aanbiedingen


Zonne-energie, zonnepanelen en zonnecollectors

Ook bij zonne-energie zijn veel vraagtekens, de aanschaf van zonnepanelen is erg duur, en het plaatsen ervan ook. Meestal is het alleen weggelegd voor de rijkere en de grote bedrijven, maar is dat eigenlijk wel zo? En scheelt het zo veel?

Er zijn een drietal soorten zonne-energie;

 1. Thermische zonne-energie: hierbij wordt zonlicht omgezet in warmte, een voorbeeld is een zonneboiler. Water word naar het dak gepompt en daar verwarmt, het warme water word opgeslagen in een boiler en kan worden gebruikt om bijvoorbeeld onder te douchen. Een zonneboiler word ook wel zonnecollector genoemd.
 2. Passieve zonne-energie: hierbij wordt al bij het streek of bestemmingsplan van een stad of een wijk aandacht geschonken aan het feit dat er misschien mensen zijn die hun woning van duurzame zonne-energie willen voorzien.
 3. Fotovoltaïsche zonne-energie: hierbij wordt zonlicht direct omgezet in elektriciteit. Er word gebruik gemaakt van zonnepanelen, grote glazen platen die elektriciteit gaan produceren als er zonlicht op valt. Satellieten worden op deze manier van duurzame energie volledig voorzien van hun energie, ook zijn er nu al talloze huishoudens die gebruik maken van deze schone vorm van energie.

Informatie over Waterkracht

Al heel lang geleden werd er energie opgewekt met een waterrat, bijvoorbeeld voor een molen, deze stonden dicht langs beken of rivieren en kon een waterrad gemakkelijk de molen van energie voorzien.

Echter zitten er ook nadelen aan het waterrad, daarom word het niet zo vaak meer gebruikt tegenwoordig;

 • Het zijn grote kolossale dingen, die een hele hoop ruimte in beslag nemen.
 • Het rad moet aangedreven worden dus moet er een beek of rivier naast uw woning of fabriek liggen.
 • Het rad moet ergens mee in verbinden staan, de energie kan niet opgeslagen worden.
 • Bij droogte zal het rad niet werken.
 • Er moet stroming zijn, het water moet dus van boven naar beneden komen.

Tegenwoordig gebruiken we geen waterrad meer maar een waterkracht centrale, deze centrales wekken groene stroom (duurzame energie) op door middel van het water naar beneden te laten stromen, en de energie die hierbij vrijkomt op te vangen en op te slaan. Het grote voordeel van een waterkracht centrale tegenover een waterrad is dat je de energie tijdelijk kan opslaan, je hoeft het dus niet persé direct te gaan gebruiken.

Ook is er een tijd lang van een ander soort waterenergie gebruik gemaakt, namelijk stoom! Met deze vorm van duurzame energie kunnen auto’s, treinen, en allerlei andere voortuigen aangedreven worden. Maar, er zitten natuurlijk ook nadelen aan stoom, bij het produceren van energie door middel van stroom gaat er veel warmte verloren, deze kan niet worden opgevangen. Echter waren de stoommachines wel belangrijk voor onze technologie nu, de stoommachines waren de eerste stap. Deze werden namelijk vooral veel gebruikt in de Industriële revolutie.

Windenergie: Windmolens en Windturbines

Tegenwoordig worden windmolens veelal gebruikt om energie op te wekken, of in dit geval: “groene stroom”, windmolens, of ook wel windturbines genoemd worden veelal geplaatst langs zee. Dit word gedaan omdat de wind hier weinig obstakels op zijn weg heeft waardoor zijn snelheid kan minderen. De rotorbladen van de windturbine zetten de langskomende wind om in een draaiende beweging. Ieder blad van de rotor kan apart afgesteld worden zodat allemaal zo veel mogelijk wind vangen. Alle rotorbladen zitten vast aan de hoofdas, daarin word de draaiende beweging word versneld door middel van tandwielen. De rotorbladen beginnen ongeveer te draaien bij windkracht 2. Het maximum is ongeveer windkracht 8, dan is de wind zo hevig dat om veiligheidsredenen de windmolen beter stil gezet dan kan worden. Dit word door een soort rem gedaan waardoor de windmolen als het ware op slot zit. In de generator word de draaiende versnelde beweging van de rotorbladen omgezet in elektrische energie, van ongeveer 400 Volt. Dit hang natuurlijk af van hoe lang de rotorbladen zijn en wat de windsnelheid is. Alles is computergeregeld, en ook word alles geregistreerd, wanneer de wind anders staat kantelen automatisch de rotoren zodat ze de optimale wind vangen.

Waar worden windturbines meestal geplaatst?

Windturbines worden meestal geplaatst op plekken waar de wind vrij spel heeft, waar de wind niet gestoord of onderbroken kan worden door hoge gebouwen of huizen. Meestal staan de windturbines midden op zee of langs de kust. We moeten echter wel rekening houden met het plaatsen van de windturbines, we kunnen ze natuurlijk niet overal gewoon neerzetten, er zijn zekere regels en eisen voor;

 • Windturbines zijn meestal erg hoog omdat in hoge luchtlagen het harder waait dan beneden, ook is het natuurlijk voor het lawaai en de diameter van de rotoren.
 • In ons kleine krappe Nederland kampen we al met een groot ruimtegebrek, hoe moeten we dan groene stroom leveren zonder windmolens die we nergens kwijt kunnen? Daarom is Nederland nu al volop in onderzoek om een windmolen park in zee te bouwen, de windmolens zullen dan ongeveer 30 kilometer vanaf de kust verwijderd zijn, zodat je op het strand het lawaai niet hoort en de windmolens niet ziet.
 • Natuurlijk willen we ons mooie uitzicht niet vervuilen, daarom plaatsen we de windmolens meestal in een windmolenpark, waardoor de windmolens dichter bij elkaar staan, ook wordt er meestal gebruik gemaakt van een grote diameter van de rotoren, de bladen draaien dan langzamer en dan oogt het rustiger voor de omwonenden.
 • De windturbines mogen elkaar niet beïnvloeden, positief natuurlijk wel, maar negatief zeer zeker niet! Daarom is er een speciale regel voor de afstand tussen twee windmolens, deze is zes keer de diameter.
 • Natuurlijk kan niet iedereen zomaar overal windmolens neerzetten, hier zijn natuurlijk weer allerlei vergunningen aan verbonden, de twee belangrijkste zijn de milieu en bouwvergunning. Natuurlijk zijn er ook nog allerlei andere vergunning nodig, zoals een landschapsvergunning als het het uitzicht van mensen zou kunnen bederven.