Duurzame energie vergelijken Welke manieren van groene stroom zijn er?


Postcode
Huisnummer
Bekijk alle aanbiedingen


Energie die op een milieuvriendelijke manier opgewekt word noemen we duurzame energie. Aangezien de fossiele brandstoffen aan het opraken zijn wordt duurzame energie steeds belangrijker. Met het gebruik van duurzame energie zijn we niet alleen bezig ons leefmilieu schoner te houden, we zijn ook bezig voor de toekomst. Zodat onze kinderen en kleinkinderen in een schone omgeving opgroeien. Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Deze zijn bio-energie, geothermische energie, zonne-energie, windenergie en energie uit waterkracht. We leggen even in het kort uit hoe het werkt.

 1. Bio-energie:
  Deze vorm van duurzame energie wordt opgewekt uit plantaardige materialen, ook wel biomassa genoemd.
 2. Geothermische energie:
  Hier word warmte uit de aarde gewonnen.
 3. Zonne-energie:
  Het zonlicht en de warmte van de zon worden gebruikt om duurzame energie en warmte te produceren.
 4. Windenergie:
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van de windkracht om een elektrische generator aan te drijven en zo duurzame energie op te wekken.
 5. Energie uit water:
  De golfbeweging, hoogteverschil van de getijden, het verschil in zoutconcentratie en temperatuursverschillen aan de oppervlakte en dieper in het water.Dit alles kan worden gebruikt om duurzame energie op te wekken.

Zelf energie opwekken

Zelf energie opwekken is iets wat steeds meer mensen doen. Misschien heb je het zelf niet eens in de gaten. Bent u in het bezit van een HRe-ketel? Dan heeft u een kleine energiecentrale in huis. Gewone Hr-ketels maken warmte en warm water aan. Maar met een HRe-ketel is het mogelijk om elektrische energie te produceren in uw huis. De geproduceerde elektriciteit kunt u natuurlijk zelf gebruiken. En wat er overblijft wordt teruggeleverd aan het energiebedrijf waarbij u bent aangesloten.

Maar er zijn meer manieren om energie op te wekken. Dit kan met behulp van de zon, de wind, warmte en biogas. We leggen u in het kort even uit wat de mogelijkheden zijn.

Energie (stroom) opwekken met behulp van de zon:

 • Mogelijkheid 1 is het omzetten van zonlicht in elektriciteit door middel van zonnepanelen (zonne energie).
 • Mogelijkheid 2 is het opwarmen van water door middel van zonnecollectoren.

Energie (stroom) opwekken met behulp van de wind:
Eigenlijk is windenergie ook afkomstig van de zon. Sommige stukken lucht worden meer verwarmd dan andere. Deze warme lucht stijgt omhoog en nieuwe koele lucht neemt de plaats in. Zo ontstaat wind. En wind is er bijna altijd en raakt nooit op. Een windturbine wekt energie op door het draaien van de rotorbladen. De werking is in principe hetzelfde als een fietsdynamo.

Energie (stroom) opwekken met behulp van warmte:

 • Mogelijkheid 1 is een de warmtewisselaar. Deze haalt de warmte uit de grond en zet die om in energie.
 • Mogelijkheid 2 is een warmtepomp. Hierbij word warmte uit de lucht gehaald en omgezet in energie.

Energie opwekken met behulp van biogas:
Dit is een alternatieve energievorm die ontstaat uit biologische processen. Biogas komt vrij bij vergisting van organische producten. Denk aan mest, huis- en tuinafval en rioolslib. Een mesthoop geeft vaak ook al warmte en damp af. Dat is de eerste stap van de productie van biogas. Deze vorm van energieopwekking wordt dan ook veel gebruikt op biologische boerderijen.

Duurzame energie vergelijken Vergelijk de populaires stroom- en gas aanbieders voor jouw situatie