Bio-energie leveranciers vergelijken? Duurzame stroom gebruiken uit plantaardig materiaal


Postcode
Huisnummer
Bekijk alle aanbiedingen


Bio-energie is waarschijnlijk een van de minst bekende duurzame energiebronnen. Het is bijvoorbeeld veel minder bekend dan zonne-energie. Deze energievorm wordt echter al heel lang gebruikt. We hebben het hier over energie die opgewekt word uit plantaardig materiaal, ook wel biomassa genoemd. De meeste biomassa is afval zoals gft-afval, oud papier, snoeiafval en rioolslib. Maar biomassa kan ook bestaan uit snelgroeiende bomen en planten die geteeld worden om energie te produceren. Dit noemt men energieteelt. Planten die hiervoor veel gebruikt worden zijn energiema├»s, koolzaad en olifantengras. En bomen als de populier en de wilg. Er is een vorm van bio-energie die iedereen wereldwijd wel eens heeft gebruikt. Namelijk dood hout. Dit wordt gebruikt als “brandstof” om vuur mee te maken en om op te koken.

Bio-energie wordt opgewekt door vergassing, verbranding of vergisting van biomassa. De biomassa wordt hierdoor omgezet in elektriciteit, warmte, gasvormige brandstoffen of vloeibare brandstoffen. We leggen u even uit hoe het in zijn werk gaat.

Opwekken van bio-energie door vergassing:
Hierbij wordt biomassa omgezet in vloeibaar, brandbaar gas door middel van verhitting met weinig zuurstof. Er zijn verschillende vergassingstechnieken. Deze zijn echter nog in een ontwikkelingsstadium. Wellicht horen we hier in de toekomst meer over.

Opwekken van bio-energie door verbranding:
In een speciale verbrandingsinstallatie komt warmte vrij die aardgas of propaan kan vervangen of die elektriciteit kan opwekken.

Opwekken van bio-energie door verbranding kan door:

  • Verbranden van schone houtresten in een warmtekrachtinstallatie.
  • Een verwarmingsinstallatie stoken op biomassa. Denk dan aan stoken op hout in plaats van propaan.
  • Hout of andere biomassabrandstoffen mee stoken in kolencentrales.

Opwekken van bio-energie door vergisting:
Hierbij zetten bacteri├źn de biomassa om in biogas. Het biogas wat hieruit ontstaat is voor 65% methaan en voor 35% CO2. Daardoor kan het dienen als brandstof voor bijvoorbeeld een gasmotor. In Nederland zijn er enkele bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie die gebruik maken van deze techniek. Maar het zijn vooral de waterzuiveringsinstallaties die door vergisting van rioolslib hun eigen energie produceren.

Het is zeker de moeite waard om te bekijken of u uw eigen bio-energie kunt opwekken. Alle kleine beetjes helpen het milieu en schelen heel wat euro’s op jaarbasis.

Duurzame energie vergelijken Vergelijk de populaires stroom- en gas aanbieders voor jouw situatie